LPEU/2023/3 COM(2023)3 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní iniciatívy pre západné Stredozemie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)3
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Spolugestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/3

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.01.2023
Ukončenie štádia: 09.01.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.01.2023
Ukončenie štádia: 12.01.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 12.01.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 12.01.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 12.01.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)