LPEU/2023/294 COM(2023)252 Návrh NARIADENIE RADY o pridelení rybolovných možností na základe Protokolu o vykonávaní Dohody o partnerstve v oblasti rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Kiribatskou republikou na strane druhej (2023 – 2028)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)252
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/294
Dátum ukončenia procesu: 27.06.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.05.2023
Ukončenie štádia: 17.05.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.05.2023
Ukončenie štádia: 19.05.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 19.05.2023
Ukončenie štádia: 27.06.2023