LPEU/2023/286 COM(2023)248 SPRÁVA KOMISIE, v ktorej sa zhromažďujú konkrétne údaje o platobných účtoch od členských štátov podľa článku 27 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)248
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: NBS (Národná banka Slovenska)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/286

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.05.2023
Ukončenie štádia: 15.05.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.05.2023
Ukončenie štádia: 19.05.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.05.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.05.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)