LPEU/2023/267 COM(2023)216 Návrh NARIADENIE RADY o rozdelení rybolovných možností podľa Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Madagaskarskou republikou

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)216
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/267
Dátum ukončenia procesu: 22.06.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.04.2023
Ukončenie štádia: 28.04.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.04.2023
Ukončenie štádia: 03.05.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 03.05.2023
Ukončenie štádia: 22.06.2023