LPEU/2023/26 COM(2023)53 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2022/563, pokiaľ ide o výšku makrofinančnej pomoci Moldavskej republike

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)53
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/26

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.01.2023
Ukončenie štádia: 08.02.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.02.2023
Ukončenie štádia: 09.02.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 09.02.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)