LPEU/2023/250 COM(2023)211 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie vo Výbore pre obchod s civilnými lietadlami v súvislosti s pristúpením Brazílie k Dohode o obchode s civilnými lietadlami

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)211
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/250
Dátum ukončenia procesu: 03.05.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.04.2023
Ukončenie štádia: 25.04.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.04.2023
Ukončenie štádia: 28.04.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 28.04.2023
Ukončenie štádia: 03.05.2023