LPEU/2023/249 COM(2023)204 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výkonávaní právomoci prijímať delegované akty udelenej Komisii podľa smernice (EÚ) 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)204
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/249
Dátum ukončenia procesu: 26.05.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.04.2023
Ukončenie štádia: 24.04.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 24.04.2023
Ukončenie štádia: 27.04.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 27.04.2023
Ukončenie štádia: 26.05.2023