LPEU/2023/226 COM(2023)195 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v spoločnom výbore zriadenom na základe Dohody o bezpečnosti civilného letectva medzi Európskou úniou a Japonskom, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku spoločného výboru

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)195
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/226
Dátum ukončenia procesu: 02.05.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.04.2023
Ukončenie štádia: 17.04.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.04.2023
Ukončenie štádia: 19.04.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 19.04.2023
Ukončenie štádia: 02.05.2023