LPEU/2023/221 COM(2023)230 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o pravidlách digitálneho obchodu s Kórejskou republikou a so Singapurom

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)230
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/221

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.04.2023
Ukončenie štádia: 14.04.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.04.2023
Ukončenie štádia: 19.04.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 25.07.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)