LPEU/2023/216 COM(2023)250 NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 2 K VŠEOBECNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2023 ZAHRNUTIE PREBYTKU Z ROZPOČTOVÉHO ROKA 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)250
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/216
Dátum ukončenia procesu: 13.06.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.04.2023
Ukončenie štádia: 24.04.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 24.04.2023
Ukončenie štádia: 27.04.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 27.04.2023
Ukončenie štádia: 13.06.2023