LPEU/2023/212 C(2023)2320 OZNÁMENIE KOMISIE o európskej iniciatíve občanov „Zachráňme včely a poľnohospodárov! Za poľnohospodárstvo šetrné voči včelám pre zdravé životné prostredie“

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: C(2023)2320
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/212

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.04.2023
Ukončenie štádia: 24.04.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 24.04.2023
Ukončenie štádia: 27.04.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 27.04.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 27.04.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 27.04.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)