LPEU/2023/211 COM(2023)184 SPRÁVA KOMISIE Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)184
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/211

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.04.2023
Ukončenie štádia: 15.05.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.05.2023
Ukončenie štádia: 19.05.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.05.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)