LPEU/2023/210 COM(2023)183 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní nariadenia (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a smernice 2002/15/ES o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave v rokoch 2019 ̶ 2020 (31. správa Komisie o vykonávaní právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy) a o kontrolách vykonávaných podľa smernice Rady 96/53/ES , ktorou sa stanovujú najväčšie prípustné rozmery a maximálna povolená hmotnosť ťažkých úžitkových vozidiel

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)183
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/210

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.04.2023
Ukončenie štádia: 04.04.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.04.2023
Ukončenie štádia: 11.04.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 11.04.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 11.04.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)