LPEU/2023/207 COM(2023)179 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na 15. zasadnutí Výboru znalcov pre technické otázky Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF), pokiaľ ide o zmeny jednotných technických predpisov týkajúcich sa kvalifikácií a nezávislosti posudzujúcich subjektov a spoločnej bezpečnostnej metódy hodnotenia a posudzovania rizík, zmenu rokovacieho poriadku Výboru znalcov pre technické otázky a aktualizáciu odkazov na technické dokumenty TAF TSI uvedených v dodatku I k predpisu UTP TAF

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)179
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/207
Dátum ukončenia procesu: 12.04.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 31.03.2023
Ukončenie štádia: 31.03.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 31.03.2023
Ukončenie štádia: 04.04.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 04.04.2023
Ukončenie štádia: 12.04.2023