LPEU/2023/173 COM(2023)142 SPRÁVA KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU o vykonávaní nariadenia (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu Vznik, spracovanie a cezhraničná preprava nebezpečného odpadu a iného odpadu v členských štátoch Európskej únie a Spojenom kráľovstve v období 2016-2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)142
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/173

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.03.2023
Ukončenie štádia: 17.03.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.03.2023
Ukončenie štádia: 22.03.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 22.03.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)