LPEU/2023/167 COM(2023)150 Návrh NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 1 K VŠEOBECNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2023 Technické úpravy vyplývajúce z politických dohôd dosiahnutých v súvislosti s viacerými legislatívnymi návrhmi, najmä pokiaľ ide o plán R...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)150
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/167
Dátum ukončenia procesu: 25.04.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.03.2023
Ukončenie štádia: 28.03.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.03.2023
Ukončenie štádia: 04.04.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 04.04.2023
Ukončenie štádia: 25.04.2023