LPEU/2023/165 COM(2023)72 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU Správa o vykonávaní smernice 2003/88/ES o niektorých aspektoch organizácie pracovného času členskými štátmi

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)72
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/165

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.03.2023
Ukončenie štádia: 15.03.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.03.2023
Ukončenie štádia: 16.03.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 16.03.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)