LPEU/2023/164 COM(2023)118 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní a uplatňovaní Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska 1. január – 31. december 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)118
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/164
Dátum ukončenia procesu: 12.04.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.03.2023
Ukončenie štádia: 15.03.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.03.2023
Ukončenie štádia: 16.03.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 16.03.2023
Ukončenie štádia: 12.04.2023