LPEU/2023/15 COM(2023)37 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie Rady (ST 10158/21; ST 10158/21 ADD 1) o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Nemecka

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)37
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/15

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.01.2023
Ukončenie štádia: 23.01.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.01.2023
Ukončenie štádia: 24.01.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 24.01.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)