LPEU/2023/141 C(2023)1121 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE o žiadosti o registráciu európskej iniciatívy občanov s názvom „Za dôstojné prijímanie migrantov v Európe“ podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: C(2023)1121
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/141

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.03.2023
Ukončenie štádia: 10.03.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.03.2023
Ukončenie štádia: 10.03.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 10.03.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)