LPEU/2023/130 *COM(2023)104 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o Protokole medzi Európskou úniou a Kazašskou republikou o ochrane zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín, vín a liehovín, ktorým sa mení Dohoda o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a Kazašskou republikou

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)104
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť označenia pôvodu výrobku a zemepisného označenia výrobku je Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Navrhujeme ustanoviť tento úrad za gestora daného aktu a MPRV SR určiť ako spolugestora.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/130
Dátum ukončenia procesu: 06.04.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 02.03.2023
Ukončenie štádia: 02.03.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.03.2023
Ukončenie štádia: 06.03.2023
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.03.2023
Ukončenie štádia: 07.03.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.03.2023
Ukončenie štádia: 07.03.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 07.03.2023
Ukončenie štádia: 06.04.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 07.03.2023
Ukončenie štádia: 06.04.2023