LPEU/2023/127 COM(2023)126 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/413, ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)126
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba urýchleného schválenia pozície SR vzhľadom na pokročilé štádium rokovaní v Rade EÚ.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/127
Dátum začiatku MPK: 23.11.2023
Dátum konca MPK: 29.11.2023
Dátum ukončenia procesu: 04.01.2024

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 01.03.2023
Ukončenie štádia: 15.03.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.03.2023
Ukončenie štádia: 16.03.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 16.03.2023
Ukončenie štádia: 22.11.2023
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.11.2023
Ukončenie štádia: 30.11.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 30.11.2023
Ukončenie štádia: 04.01.2024