LPEU/2023/126 COM(2023)127 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o vodičských preukazoch, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2561, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 a zrušuje smer...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)127
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba urýchleného schválenia pozície SR vzhľadom na pokročilé štádium rokovaní v Rade EÚ
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/126
Dátum začiatku MPK: 23.11.2023
Dátum konca MPK: 29.11.2023
Dátum ukončenia procesu: 29.12.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 01.03.2023
Ukončenie štádia: 05.04.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.04.2023
Ukončenie štádia: 12.04.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 12.04.2023
Ukončenie štádia: 22.11.2023
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.11.2023
Ukončenie štádia: 30.11.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 30.11.2023
Ukončenie štádia: 29.12.2023