LPEU/2023/12 COM(2023)9 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o štúdii uskutočniteľnosti zameranej na vytvorenie systému kontroly jednotlivých účinných látok (monografie) a iných prípadných alternatív k posúdeniu rizika veterinárnych liekov pre životné prostredie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)9
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/12

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.01.2023
Ukončenie štádia: 16.01.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.01.2023
Ukončenie štádia: 18.01.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 18.01.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 18.01.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 18.01.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)