LPEU/2023/107 COM(2023)93 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Polročná správa o vykonávaní operácií vypožičiavania si prostriedkov, riadenia dlhu a súvisiacich operácií poskytovania úverov podľa článku 12 vykonávaiceho rozhodnutia Komisie C(2022) 9700 1. júl 2022 – 31. december 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)93
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/107

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.02.2023
Ukončenie štádia: 22.02.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.02.2023
Ukončenie štádia: 02.03.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.03.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)