LPEU/2023/104 COM(2023)99 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti: dva roky vykonávania Jedinečný nástroj a ústredný prvok zelenej a digitálnej transformácie EÚ

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)99
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/104

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.02.2023
Ukončenie štádia: 28.02.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.02.2023
Ukončenie štádia: 02.03.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.03.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)