LPEU/2022/85 COM(2022)62 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v druhej časti štvrtého zasadnutia konferencie zmluvných strán Minamatského dohovoru o ortuti v súvislosti s prijatím rozhodnutia, ktorým sa stanovujú prahové hodnoty pre odpadovú ortuť v súlade s článkom 11 ods. 2 uvedeného dohovoru

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)62
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/85
Dátum ukončenia procesu: 04.04.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.02.2022
Ukončenie štádia: 16.02.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.02.2022
Ukončenie štádia: 18.02.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.02.2022
Ukončenie štádia: 04.04.2022