LPEU/2022/778 COM(2022)728 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o uznávaní tretích krajín na účely rovnocennosti v prípade produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)728
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/778

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.12.2022
Ukončenie štádia: 21.12.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.12.2022
Ukončenie štádia: 22.12.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 22.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)