LPEU/2022/771 COM(2022)724 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o účinnosti implementácie jednotného európskeho čísla tiesňového volania 112

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)724
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Spolugestor: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/771

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.12.2022
Ukončenie štádia: 16.12.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.12.2022
Ukončenie štádia: 20.12.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 20.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 20.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)