LPEU/2022/770 COM(2022)746 Zmenený návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa vymenúvajú členovia výberovej komisie stanovenej v článku 14 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/1939

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)746
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Spolugestor: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/770
Dátum ukončenia procesu: 28.03.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.12.2022
Ukončenie štádia: 16.12.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.12.2022
Ukončenie štádia: 20.12.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 20.12.2022
Ukončenie štádia: 28.03.2023