LPEU/2022/764 COM(2022)741 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene prílohy XI (Elektronická komunikácia, audiovizuálne služby a informačná spoločnosť) a protokolu 37 (o...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)741
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/764
Dátum ukončenia procesu: 26.01.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.12.2022
Ukončenie štádia: 09.01.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.01.2023
Ukončenie štádia: 12.01.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 12.01.2023
Ukončenie štádia: 26.01.2023