LPEU/2022/758 COM(2022)729 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zhromažďovaní a prenose vopred poskytovaných informácií o cestujúcich (API) na účely posilnenia a uľahčenia kontrol na vonkajších hraniciach, o zmene nariadeni...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)729
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/758
Dátum začiatku MPK: 24.08.2023
Dátum konca MPK: 08.09.2023
Dátum ukončenia procesu: 21.09.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.12.2022
Ukončenie štádia: 08.02.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.02.2023
Ukončenie štádia: 09.02.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 23.08.2023
Ukončenie štádia: 24.08.2023
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.08.2023
Ukončenie štádia: 09.09.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 09.09.2023
Ukončenie štádia: 21.09.2023