LPEU/2022/746 COM(2022)762 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2017/1129, (EÚ) č. 596/2014 a (EÚ) č. 600/2014 s cieľom zatraktívniť verejné kapitálové trhy v Únii pre spoločnosti a uľahčiť ma...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)762
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: NBS (Národná banka Slovenska)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: článok 12 odsek 7 Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politiky EÚ
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/746
Dátum začiatku MPK: 09.03.2023
Dátum konca MPK: 15.03.2023
Dátum ukončenia procesu: 16.03.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.12.2022
Ukončenie štádia: 30.01.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.01.2023
Ukončenie štádia: 02.02.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 02.02.2023
Ukončenie štádia: 09.03.2023
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.03.2023
Ukončenie štádia: 16.03.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.03.2023
Ukončenie štádia: 16.03.2023