LPEU/2022/745 *COM(2022)761 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o akciových štruktúrach s viacnásobnými hlasovacími právami v spoločnostiach, ktoré sa uchádzajú o prijatie svojich akcií na obchodovanie na rastovom trhu MSP

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Súvisiaci proces: Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice európskeho parlamentu a rady o akciových štruktúrach s viacnásobnými hlasovacími právami v spoločnostiach, ktoré sa uchádzajú o prijatie svojich akcií na obchodovanie na rastovom trhu MSP
Akt EÚ: COM(2022)761
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Spolugestor: NBS (Národná banka Slovenska)
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Po konzultácii s MF SR a MS SR sa pristúpilo k úprave/zmene gestora. Hlavným gestorom by malo byť MS SR, MF SR by ostalo v pozícii spolugestora.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/745

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.12.2022
Ukončenie štádia: 02.02.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.02.2023
Ukončenie štádia: 06.02.2023
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.02.2023
Ukončenie štádia: 07.02.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.02.2023
Ukončenie štádia: 09.02.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 09.02.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 09.02.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 09.02.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)