LPEU/2022/744 COM(2022)760 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ s cieľom zatraktívniť verejné kapitálové trhy v Únii pre spoločnosti a uľahčiť malým a stredným podnikom prístup ku kapitálu a ...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)760
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: NBS (Národná banka Slovenska)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: článok 12 odsek 7 Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politiky EÚ
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/744
Dátum začiatku MPK: 09.03.2023
Dátum konca MPK: 15.03.2023
Dátum ukončenia procesu: 16.03.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.12.2022
Ukončenie štádia: 01.02.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 01.02.2023
Ukončenie štádia: 06.02.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 06.02.2023
Ukončenie štádia: 09.03.2023
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.03.2023
Ukončenie štádia: 16.03.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.03.2023
Ukončenie štádia: 16.03.2023