LPEU/2022/721 COM(2022)684 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o vymedzení trestných činov a sankcií v súvislosti s porušením reštriktívnych opatrení Únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)684
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Akt EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Gestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
SIS (Slovenská informačná služba)
NBS (Národná banka Slovenska)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/721
Dátum začiatku MPK: 28.02.2023
Dátum konca MPK: 13.03.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 02.12.2022
Ukončenie štádia: 05.12.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.12.2022
Ukončenie štádia: 13.12.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 13.12.2022
Ukončenie štádia: 28.02.2023
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.02.2023
Ukončenie štádia: 14.03.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.03.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)