LPEU/2022/716 COM(2022)677 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o obaloch a odpade z obalov, o zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020 a smernice (EÚ) 2019/904 a o zrušení smernice 94/62/ES

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)677
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/716
Dátum ukončenia procesu: 29.03.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 01.12.2022
Ukončenie štádia: 27.02.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.02.2023
Ukončenie štádia: 02.03.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 02.03.2023
Ukončenie štádia: 29.03.2023