LPEU/2022/71 COM(2022)41 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na šesťdesiatom piatom zasadnutí Komisie pre omamné látky, pokiaľ ide o pridanie látok do zoznamu uvedeného v tabuľke I Dohovoru Orga...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)41
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/71

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.02.2022
Ukončenie štádia: 15.02.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.02.2022
Ukončenie štádia: 18.02.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.02.2022
Ukončenie štádia: 24.02.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 24.02.2022
Ukončenie štádia: 24.02.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 24.02.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 24.02.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 24.02.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 24.02.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)