LPEU/2022/706 COM(2022)653 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie vo Výbore pre obchod a udržateľný rozvoj zriadenom podľa Dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve, pokiaľ ide o prijatie zoznamu odborníkov a rokovacieho poriadku skupiny odborníkov, ktorá sa má zvolávať s cieľom preskúmať záležitosť týkajúcu sa výkladu alebo uplatňovania príslušných článkov kapitoly 16

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)653
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/706
Dátum ukončenia procesu: 12.12.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.11.2022
Ukončenie štádia: 29.11.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.11.2022
Ukončenie štádia: 07.12.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 07.12.2022
Ukončenie štádia: 12.12.2022