LPEU/2022/705 COM(2022)659 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o označovaní ekologického krmiva pre spoločenské zvieratá

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)659
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/705
Dátum ukončenia procesu: 19.12.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.11.2022
Ukončenie štádia: 29.11.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.11.2022
Ukončenie štádia: 07.12.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 07.12.2022
Ukončenie štádia: 19.12.2022