LPEU/2022/702 *JOIN(2022)43 Spoločný návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: JOIN(2022)43
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Ministerstvo dopravy a výstavby SR žiada o odstránenie spolugestorstva daného právneho aktu, keďže sa jedná o platby, ktoré nie sú v kompetencii MDV SR.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/702
Dátum ukončenia procesu: 19.12.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.11.2022
Ukončenie štádia: 28.11.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.11.2022
Ukončenie štádia: 29.11.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.11.2022
Ukončenie štádia: 29.11.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.11.2022
Ukončenie štádia: 29.11.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 29.11.2022
Ukončenie štádia: 29.11.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.11.2022
Ukončenie štádia: 30.11.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.11.2022
Ukončenie štádia: 07.12.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 07.12.2022
Ukončenie štádia: 19.12.2022