LPEU/2022/700 COM(2022)651 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v rámci Osobitného výboru EÚ a Spojeného kráľovstva pre energetiku zriadeného Dohodou o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej, pokiaľ ide o dojednania o obchodovaní s elektrinou medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)651
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/700

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.11.2022
Ukončenie štádia: 25.11.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.11.2022
Ukončenie štádia: 29.11.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 29.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)