LPEU/2022/697 COM(2022)648 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2018/1904, ktorým sa Holandsku povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 285 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)648
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/697
Dátum ukončenia procesu: 12.01.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.01.2023
Ukončenie štádia: 11.01.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.01.2023
Ukončenie štádia: 12.01.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 12.01.2023
Ukončenie štádia: 12.01.2023