LPEU/2022/689 COM(2022)900 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE o návrhoch rozpočtových plánov na rok 2023: celkové posúdenie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)900
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/689

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.11.2022
Ukončenie štádia: 02.12.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.12.2022
Ukončenie štádia: 02.12.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)