LPEU/2022/684 COM(2022)635 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o záverečnom hodnotení programu Colníctvo 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)635
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/684
Dátum ukončenia procesu: 08.12.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.11.2022
Ukončenie štádia: 22.11.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.11.2022
Ukončenie štádia: 02.12.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 02.12.2022
Ukončenie štádia: 08.12.2022