LPEU/2022/68 COM(2022)34 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o ôsmej správe o súdržnosti: Súdržnosť v Európe do roku 2050

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)34
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/68
Dátum ukončenia procesu: 25.03.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.02.2022
Ukončenie štádia: 04.02.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.02.2022
Ukončenie štádia: 04.02.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 04.02.2022
Ukončenie štádia: 25.03.2022