LPEU/2022/676 COM(2022)599 Návrh ROZHODNUTIE RADY o predĺžení výhod poskytnutých spoločnému podniku Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)599
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/676

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.11.2022
Ukončenie štádia: 18.11.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.11.2022
Ukončenie štádia: 02.12.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)