LPEU/2022/660 JOIN(2022)49 SPOLOČNÉ OZNÁMENIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Politika EÚ v oblasti kybernetickej obrany

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: JOIN(2022)49
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Spolugestor: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/660

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.11.2022
Ukončenie štádia: 02.12.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.12.2022
Ukončenie štádia: 07.12.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 07.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 07.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 07.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)