LPEU/2022/654 COM(2022)591 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa stanovuje rámec na urýchlenie zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)591
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/654

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.11.2022
Ukončenie štádia: 16.11.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.11.2022
Ukončenie štádia: 29.11.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 29.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)