LPEU/2022/63 *COM(2022)29 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Technickom výbore na určovanie colnej hodnoty a v Technickom výbore pre pravidlá pôvodu zriadených pod záštitou Svetovej colnej org...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)29
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: MF SR nepovažuje za potrebné uvádzať MH SR ako spolugestora.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/63
Dátum ukončenia procesu: 01.03.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.02.2022
Ukončenie štádia: 09.02.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.02.2022
Ukončenie štádia: 11.02.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.02.2022
Ukončenie štádia: 11.02.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.02.2022
Ukončenie štádia: 16.02.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 16.02.2022
Ukončenie štádia: 01.03.2022